3. FRIV Festiwal Paryż-Poznań, 25-28 października, Pawilon Nowa Gazownia.

Na festiwal FRIV składać się będzie 12 koncertów w trakcie trzech dni, podczas których muzycy spotkają się w duetach, triach oraz kwartetach ustalanych drogą losowania w pierwszym dniu festiwalu. Publiczność będzie mogła zobaczyć koncerty doświadczonych muzyków, którzy grają ze sobą po raz pierwszy.

Festiwal uzupełni część edukacyjna, na którą składać się będą projekcje filmów wprowadzających w zagadnienie współczesnej muzyki improwizowanej, m.in. film „Touch the Sound: A Sound Journey with Evelyn Glennie” – o głuchoniemej perkusistce, „Step Across the Border” o scenie muzyki improwizowanej z Nowego Jorku, czy „Amplified Gesture” o awangardzie muzyki improwizowanej XX i XXI wieku. Każdego dnia przed koncertami odbędą się wykłady na temat muzyki improwizowanej, ukazujące ją w świetle teorii komunikacji, estetyki muzycznej, teorii społecznych oraz badań psychologicznych.

Festiwal da również możliwość uczestniczenia w warsztatach muzycznych, podczas których zaproszeni muzycy pokażą uczestnikom możliwości nowoczesnej improwizacji, zarówno od strony technicznej – obsługa instrumentów elektronicznych oraz oprogramowania muzycznego, prezentacja technik gry na instrumentach, a także strategie kompozycji czasu rzeczywistego. Zwieńczeniem warsztatów będzie sformowanie zespołu złożonego z uczestników i występ ostatniego dnia festiwalu.

Festiwal jest okazją do zapoznania się z autentycznym powstawaniem muzyki, dziejącym się w czasie rzeczywistym, w obliczu słuchacza. Stanowi to niezwykłe widowisko, spektakl na temat rodzenia się dźwięku i komunikacji pomiędzy muzykami, które zrozumiałe będą nie tylko dla uczniów szkół muzycznych, ale także dla wszystkich otwartych na muzyczne doświadczenia i zjawiska sztuki współczesnej – performance, teatr tańca, sztukę multimedialną.

Uczniowie i absolwenci szkół muzycznych stanowią grupę docelową, która dodatkowo będzie miała możliwość praktycznego uczestnictwa w festiwalu (podczas warsztatów), co w dalszej kolejności może przyczynić się do wyboru free improvisation (współczesnej muzyki improwizowanej) jako drogi rozwoju muzycznego.

Festiwal FRIV przyczyni się do rozwoju poznańskiego środowiska muzyki współczesnej. Poznańscy muzycy będą mogli zaistnieć szerzej w kontekście europejskiej sceny muzyki improwizowanej, dzięki promocji nagrań audio i video na znaczących portalach dotyczących muzyki awangardowej – Paris Transatlatic, Dusted Magazine, itp., kanałach filmowych Vimeo i YouTube. Festiwal podobnie jak miało to miejsce w poprzednich edycjach, da możliwość kontynuowania projektów i wspólnych koncertów muzyków.

Advertisements
FRIV 2010 – Polish-Hungarian Improvised Music Festival, 7-8th May 2010, Sirály, Budapest

Improvisation as a meeting, often first-time meeting but not one-time. Improvisation as an aim in itself but also as a beginning of something else. Of good music, of people’s excitement, of friendship or what you wish. That’s our ideas, in general, because we don’t want to bore you.
We prefer to meet you, to listen to you or to listen with you in Sirály on 7-8th May 2010.
 
Musicians from Poland:
Piotr Bukowski (guitar)
Patryk Lichota (sax with preparation, laptop)
Piotr Mełech (clarinet)
Radar (analog synth)
Piotr Tkacz (turntable+objects, laptop)
Krzysztof Trzewiczek (laptop)

Musicians from Hungary:
Albert Márkos (cello)
Bujdosó János (guitar)
Hock Ernő (bass)
Kováts Gergő (sax)
Halmos András (drum)
Pándi Balázs (drum)
Pozsár Máté (piano)
Tigrics (electronics)

Sirály is located on Király utca 50, VI Budapest

Friv Festival 2 is supported by
Polish Institute in Budapest

FRIV 2010 – Polsko-Węgierski Festiwal Muzyki Improwizowanej, 7-8 maja 2010, Sirály, Budapest.

Improwizacja jako spotkanie, często pierwsze, ale nie jedyne. Improwizacja jako cel sam w sobie, ale także jako początek czegoś innego. Dobrej muzyki, podekscytowania ludzi, przyjaźni albo tego, co chcecie. To są nasze pomysły, tak ogólnie, bo nie chcemy was zanudzić.
Wolimy was spotkać, posłuchać was albo z wami w Sirály 7-8 maja 2010.
 
Muzycy z Polski:
Piotr Bukowski (gitara)
Patryk Lichota (saksofon preparowany, laptop)
Piotr Mełech (klarnet)
Radar (syntezator analogowy)
Piotr Tkacz (gramofon+przedmioty, laptop)
Krzysztof Trzewiczek (laptop)
Muzycy z Węgier:
Albert Márkos (wiolonczela)
Bujdosó János (gitara)
Hock Ernő (bass)
Halmos András (perkusja)
Kováts Gergő (saksofon)
Pándi Balázs (perkusja)
Pozsár Máté (pianino)
Tigrics (elektronika)

Sirály znajduje się na Király utca 50 w VI dzielnicy Budapesztu

Friv Festival 2 powstał dzięki pomocy:

Instytutu Polskiego w Budapeszcie

 

FRIV – Polsko-Niemiecki Festiwal Improwizacji, 4-6 lipca 2008, klub Dragon, Poznań

Ośmiu muzyków mieszkających w Berlinie i tylu samo zamieszkałych w Poznaniu zostało zaproszonych na pierwszy festiwal FRIV, który odbędzie się między 4 a 6 lipca w Poznaniu, w klubie Dragon.

W ciągu trzech dni odbędzie się dwanaście koncertów, w jakich zestawieniach? To pozostanie niewiadomą aż do piątku czwartego lipca, do godziny 19, kiedy to odbędzie się losowanie składów (otwarte dla publiczności). Natomiast wiadomo, że każdego wieczora zagrają dwa duety, jedno trio i jeden kwartet, a w każdym dojdzie do międzynarodowego spotkania.

Chcemy zaprezentować artystów z różnych środowisk: jazzowych, związanych z akademią muzyczną, działających na polu muzyki elektronicznej oraz tych niedających się łatwo zdefiniować, często określanych jako “eksperymentatorzy”. Umieszczenie ich w sytuacji, gdzie będą musieli nawiązać ze sobą dialog, zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami, może przynieść niespodziewane efekty.

Festiwal przyczyni się do aktywizacji poznańskiego środowiska kreatywnych muzyków oraz umożliwi im nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń z podobnym kręgiem twórców berlińskich. Bliskość obu miast może dać szansę na kontynuowania projektów i, w dalszej kolejności, stanowić będzie atrakcyjną perspektywę dla stworzenia pomostu kulturalnego, który umożliwiłby współpracę szerszego grona artystów, także spoza kręgów muzycznych.

Ze strony berlińskiej udział wezmą: Sabine Vogel, M. Zapparoli aka Penelopex, Lucio Capece, Clayton Thomas, Yannick Franck, Gerhard Uebele, Franziska Wulschke.
Z Poznania: Blanka Dembosz, Michał Joniec, Patryk Lichota, Jan Talaga, Stanisław Suchora, Piotr Tkacz, Radar aka Radek Włodarski.

Kameralna atmosfera znajdującej się w Dragonie sali znanej jako Mały Dom Kultury będzie sprzyjać skupieniu słuchaczy i muzyków.

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

zdjęcia: http://picasaweb.google.com/trzyuem/FRIV0406072008/